Přátelé, děkujeme vám za hojnou účast a skvělou atmosféru, kterou jste během prvního dne festivalu vytvořili!