Představení: MAÑA // Manolo Alcántara pochází z Katalánska a je, jak sám říká, cirkusový samouk. Tvoří na základě intuice, zvědavosti i své životní cesty. Cítí se být především řemeslníkem. Sám si vyrábí scénografické prvky. A právě transformace z řemeslníka na umělce a proces předávání řemeslných znalostí od předků potomkům je tématem oceňovaného představení MAŇA.  Jedná se o performativní instalaci, jejíž ustředním motivem je vynalézavost a nadčasovost univerzálních stavebních prvků, viděných uměleckou i řemeslnou optikou. Stavba je choreografií, postavenou na principu hospodárnosti pohybu a námahy. 

„ Můj otec mě naučil, jak stavět klenby, a MAÑA je způsob, jakým bych je učil stavět svého syna “