Představení: Tunnel // Neměcko- irští Hippana.Maleta patří k progresivním mladým souborům, který svou originální pohybově-technickou výpovědí inspiruje nastupující vlnu umělců nového cirkusu. Jeho výrazným vyjadřovacím prostředkem je žonglování nebo manipulace s různými předměty. ” Žonglování je jazyk. ” Tunnel je představení snech a ambicích. Dva přátelé s touhou vystoupit z tunelu. S touhou slavit, prožít jeden okamžik nepřemožitelnosti, obětovat se a být přijat. Tunnel je pozvánkou k cestě do jejich světa, kde sen povstat čelí strachu z pronásledování.