Vypravěčský Jukebox ////  Zapojme vlastní představivost, myšlenky, zkušenosti a představy.
Živé vyprávění je svébytně autorská metoda, která má blízko ke stand-up comedy nebo slam poetry. Probuďme příběhy!Zaposlouchejme se do magických, hravých, (občas) děsivých, pohádkových a mnoha dalších příběhů z tvorby profesionálních vypravěčů a vypravěček ze spolku story-telling.cz

Jaké příběhy uslyšíte, to bude záležet i na vás. Vašimi průvodci budou vypravěči Justin Svoboda a Jiří Šmirk aka Pírko.