O souboru

Manolo Alcántara pochází z Katalánska a je, jak sám říká, cirkusový samouk.
Je držitelem několika významných uměleckých ocenění. Tvoří na základě intuice, zvědavosti a své životní cesty.
Manolo je nejen pozoruhodný cirkusový umělec, ale cítí se být především řemeslníkem. Sám si také vyrábí scénografické prvky. A právě transformace z řemeslníka na umělce a proces předávání řemeslných znalostí od předků potomkům je tématem oceňovaného představení MAÑA.

O představení

Jedná se o performativní instalaci, jejíž ústředním motivem je vynalézavost a nadčasovost univerzálních stavebních prvků, viděných uměleckou i řemeslnou optikou.
Stavba je choreografií, postavenou na principu hospodárnosti pohybu a námahy.
„ Můj otec mě naučil, jak stavět klenby, a MAÑA je způsob, jakým bych je učil stavět svého syna “