O souboru

Autorský audiovizuální projekt Dominiky Špalkové a Báry Ungerové pro rodiny s dětmi se odehrává ve speciálně upraveném karavanu, který je zároveň výtvarnou instalací.
Autorky hledají odpověď na otázku, co je vlastně domov a co k němu patří. Ve svém bádaní se vydaly na cestu, která vede daleko od jejich domovů – na Island a do Norska, kde paralelně vznikly dvě další autorské skupiny a dva karavany.

Inspirovány krajinou, rytmem, přírodou, setkávání s lidmi a jejich příběhy a opakujícími se motivy, které na ně volají z dálky krajiny věků, tři skupiny umělců z různých koutů světa hledají útulný vnitřní prostor, své „doma“, a
vydávají se za ním v Moetivi karavanu.

O představení

Daleká cesta za blízkým domovem

Možná, že domov je všude tam, kde jsme my.
Projekt vstupující do krajiny i tradice.
Expedice za podstatou toho, co dělá domov domovem.

Autorské představení Dominiky Špalkové a Báry Ungerové pro rodiny s dětmi se odehrává ve speciálně upraveném karavanu, který je zároveň výtvarnou instalací.

Dominika: Doma je pro mě vroucí voda v konvici a puštěné rádio.

Bára: Doma je pro mě chleba s máslem. 

A co je pro vás doma?

Hledaly jsme odpověď na otázku, co je vlastně domov a co ho tvoří. Vydaly jsme se na cesty, které vedly daleko na sever od našich domovů – mezi sopky a lišejníky na Island a až k Sámům a sobům na sever Norska.

Je domov místo, nebo pocit?
A mají i nomádi doma?
A mají i domádi noma?

Moetivi Karavan.

MO = doma
MOE = vzorek, ornament
TIVI = opakování, rytmus
OET = chyba, výjimka

Inspirovaly jsme se krajinou, rytmem, setkáváním se s lidmi a jejich příběhy. Skládaly jsme, rozkládaly a zase skládaly střípky ze vzpomínek, pocitů, zvuků, barev, tvarů, ornamentů, předmětů, chutí a vůní. Našly jsme tak důvěrně známé motivy, které se opakují napříč časem i prostorem. Tento obraz kaleidoskopu jsme nakonec otiskly do naší inscenace Moetivi karavan.

Ideu představení o domově jsme sdílely s dalšími skupinami umělců na Islandu a v Norsku, a paralelně tak vznikly další dvě autorské inscenace. S našimi jedinečně pojatými pojízdnými domovy se za vámi vydáváme v projektu Moetivi karavan.

Představení je vhodné pro děti od čtyř let.

Představení je podpořeno z Fondu EHP – Program Kultura