O souboru

Soubor Hippana.Maleta patří k progresivním mladým souborům, které svou originální pohybově – technickou výpovědí inspirují nastupující vlnu novocirkusových umělců. Zejména v jejich dominantním výrazovém prostředku, kterým je žonglování a předmětová manipulace, plně prezentují svou uměleckou virtuozitu. 

Představení v rámci festivalu podpořil Česko-německý fond budoucnosti.

O představení

Tunel je o snech a ambicích. Dva společníci s touhou vystoupat z tunelu. Oslavit, prožít jeden okamžik velikosti, obětovat se a být přijat. Tunel je pozvánkou k cestě do jejich světa, kde sen povstat čelí strachu z pronásledování.

“Emilio Zapatero – Mejor Espectaculo de Circo” TAC Valladolid 2022