O souboru

Kapela na vaše svatby i pohřby. Kapela koncertní i doprovodná.
Holinky holí.