O souboru

Režisérka Petra Tejnorová měla dříve skupinu Sgt.Tejnorová & The Commando, tanečnice a choreografka Tereza Ondrová měla dříve taneční skupinu VerTeDance. Vše je pomíjivé, a tak zanikly i tyto skupiny. Záliba obou autorek v propojování a překračování různých žánrů i oborů vyvrcholila vytvořením nové tvůrčí platformy Temporary Collective. Její jádro tvoří produkční Daniela Řeháková. V současné době Temporary Collective spolutvoří také fotograf Marek Bartoš, hudebník a vizuální umělec Dominik Žižka a produkční Júlia Pecková.

Temporary Collective se zaměřuje na možnost prozkoumávat různá území a různá média.

Temporary Collective není založen na stálosti, tedy na stálém prostoru, na jednom divadle, na jednom stálém místě – ale naopak svou identitu tvoří díky různorodosti vazeb a míst, kde se může divadlo a tanec odehrávat a v jakém složení týmu může vznikat.

Temporary collective se rád přeskupuje a navazuje na experimentální formy – které teprve pak rozvíjí!.

Temporary collective má rád různé rytmy – některé naše projekty vznikají dlouhodobě a některé jsou jen krátké série akcí. Vznik a zánik. Premiéra a derniéra.

Temporary Collective je proměnlivý a živý tvůrčí organismus. Rádi tvoříme a shlukujeme se do kolektivů z vlastních niterných důvodů pro tvorbu a vlastní potřeby na něčem spolu – pracovat. Ne, ze setrvačnosti. Prakticky proto je náš název TEMPORARY COLLECTIVE!

O představení

SILENT je zvuková pětatřicetiminutová performance pro skupinu diváků ve veřejném prostoru, během níž tělo i mysl dostává pohybové instrukce. První audio začne jeden hlas, je následován dalším, a společně vytvářejí sérii hlasů, které se propojují v jednotné krajině myšlenek a pohybu.

SILENT reaguje na pandemii viru Covid-19, na její dopad na veřejný prostor, na uzavřené hranice a nemožnost cestování, na obnaženou zranitelnost našich těl. Jak se my, jako jednotlivci v takovém světě navzájem propojujeme? Co si tělo pamatuje a co už si nepamatuje? Dokážeme vytvořit nové vazby? Můžeme v takovém světě zažívat blízkost? Jak se naše těla změnila v této době? Tělo v hlavní roli – v prostoru mezi samotou a sdílením. Prozkoumejte s námi novou zkušenost!

Performance probíhá se sluchátky, které budou pro každého diváka připraveny k zapůjčení na místě.

Projekt navazuje na další aktivity mezinárodního výzkumného projektu DANCING MUSEUMS, jehož je SILENT součástí. Pořadatelem je Tanec Praha ve spolupráci s GHMP a Národním divadlem.

Perfromance je pro omezený počet diváků. 
Rezervace na infostánku festivalu v průběhu konání Za dveřmi.
Performance je v anglickém jazyce.