O tvorbě

Do Prahy přijedou různé loutky, které se pravidelně účastní průvodů Sametové posvícení v Praze, Městských slavností a dalších kulturních akcí v Čechách a zahraničí.

Josef Koblic je umělecký řezbář, absolvent kreativní pedagogiky na Pražské DAMU, výtvarný umělec, restaurátor, pedagog, performer, herec, mentor kreativity v SPKV. Od roku 2014 vedoucí uměleckořemeslných dílen a jedna z hlavních figur výtvarného politicko-satirického průvodu Sametové posvícení, které 17. listopadu tradičně provází zejména neziskové organizace spolu se studenty a dalšími pražskými ulicemi. Jeho hlavní doménou jsou svítící objekty sochy a nadživotní loutky.

www.josefkoblic.cz

Martina Koblic Walterová je výtvarnice, malířka. Je absolventkou ateliéru Malby I na FU OU v roce 2013 u Prof. D. Balabána. Kromě své volné tvorby (má za sebou řadu samostatných i skupinových výstav a happeningů) spoluvytváří již řadu let satirický průvod Sametové posvícení. A spolu s Josefem se věnuje výrobě svítících nadrozměrných loutek a objektů pod značkou Tvorba La Bulba.

www.martinawalterova.com

@tvorba.la.bulba