O souboru

Jsme kreativní tým Zuzana Smolová (CZ) a Peter
Gaffney (USA) sídlící v Jižních Čechách. Zajímají nás
různorodé divadelní techniky, experimentování s
žánry, vytváření divadla, které obsahuje intenzivní,
nepojmenovatelné, iracionální elementy, které
ovlivňují a formují současnou lidskou zkušenost.
Naše práce je založena na autorském tvůrčím procesu,
který pracuje s technikami pohybového divadla,
loutkami, maskami, hudbou, textem a
experimentováním se základními materiály jako jsou
hlína, písek, voda, papír, sklo, ocel či dřevo za účelem
obohacení pohybového slovníku, postav a způsobu
vyprávění.
Naše představení reflektují intenzivní momenty
polapení a úniku neustále se rozpínajícího světa,
momenty sahající za psychologickou hranici významu
a záměru, momenty přeměny z lidského na nelidské,
analogového na digitální, živého na neživé, své na
jiné. Naše příběhy se často vztahují k člověku, který
prochází morální či jinou krizí, člověku přeměněnému
všeobecným rozkladem společného smyslu, i
rozkladem fyzických limitů, které ohraničují naše tělo
a světské prostředí.

O představení

Pojďte si zahrát se světlem a stínem! Interaktivní instalace Stínohry ukrývá v několika mini šapitech rozličné hry založené na experimentu a interakci se světlem a stínem, loutkami a objekty.

Koncept: Zuzana Smolová a Peter Gaffney / Loutky: Peter Gaffney / Pro všechny věkové kategorie, 0-99 let